DEPARTEMENTSHOOFDE
AFRIKAANS
Me. C.van Niekerk
AFRIKAANS
Gr 8 EAT
Gr 11 HT
Me. H. Casarotto
PRAKTIESE VAKKE & LO
Verbruikerstudie Gr 11 & 12
Me. R. Wiese
FIS.WETENSKAP WISKUNDE
Gr 10 - 12
Me. M. van der Merwe
EKONOMIESE-
WETENSKAPPE, RTT & IT.
EBW Gr 9
Rekeningkunde Gr 11 & 12
Me. R. Venter
ENGELS
Gr 11 HL
Gr 12 FAL
Me. P. Janse van Rensburg
Gr 10 & 12 HT
Gr 8 EAT
Me. R. Smuts
Gr 12 HT
Gr 9 EAT
Me. H. Prinsloo
gr 10 & 11 EAT
ENGELS
Me. T. Swanepoel
Gr 8 & 9 FAL
Mnr. L. Breytenbach
Gr 11 & 12 FAL
WISKUNDE EN TEGNIESE WISKUNDE EN WETENSKAP
Mnr. L. Breytenbach
Wisk Gr 8
Me. E. Grobler
Wisk Gr 8, 9 & 10
Mnr. L. Kruger
Wisk Gr 10
Wisk Gelet. gr 11
Me. M du Randt
Tegn Wisk Gr 10 & 11
Wisk Gelet. Gr 12
Wisk gr 10
Me. T. Bouwer
Wisk Gr 10,11 & 12
Me. H. Prinsloo
Wisk gr 8
RTT & IT
LEWENSWETENSKAP en NW
Me. D. van Huyssteen
RTT Gr 10 - 12
Me. L. van der Walt
IT Gr 10,11 & 12
Me.  Y. Schmidt
Lewenswetenskap gr 10, 11 & 12
Me. L. Johnston
NW gr 8 & 9
LEWENSORIňNTERING
Mnr. J van der Schyff
Gr 9 - 12
Me. S. van der Heever
Gr 8 - 11
Me. T. Swanepoel
Gr 8, 10 -12
Me. A. Engels
Gr 8, 10 & 11
EKONOMIE, REKUNKUNDE EN MSW
Me. D. van Huyssteen
EMS gr 8
Mev. C. Taaibosch
Rekenkunde Gr 10
EMS Gr 8 & 9
Me. Z. van Schalkwyk
EBW Gr 9
Besigheidstudie Gr 10
Mnr.T. Fourie
Besigheidstudie Gr 11 & 12
Me. C. Smith
Ekonomie Gr 10,
11 & 12,
EBW Gr 8
TOERISME
TEGNIESEVAKKE  EN GEOGRAFIE
Mnr. A. Spies
Meg. Teg. Gr 10-12
Teg gr 8 & 9
Mnr. D. Smuts
Geografie Gr 10 - 12
Siviel Teg. Gr 10 - 12
Mnr. T. Bisschoff
TEGNIESE VAKKE
IGO gr 10,11 & 12
MUSIEK, DRAMA EN KUNS
Me. M. Malherbe
Musiek Gr 8 - 12
Me. Y. Mapson
Musiek Gr 8 - 12
Mev. H. Terblanchť
Kreat. Kuns Gr 8 & 9
V. Kuns Gr 10
Me. M. le Roux
V. Kuns Gr 11 & 12
Kreat. Kuns Gr 8
Me. Z. van Schalckwyk
SPORTDIREKTEUR
Me. R. Bezuidenhout
ADMINPERSONEEL
Me. H. Reynders 
Me. H. Vermeulen
Me. J. Greyling
Me. L. Humman
BESTUURDER
PERSONEEL / STAFF 2017
HOOF
ADJUNKHOOF
SKAKELBEAMPTE
Mnr. J. G. van Jaarsveldt
Mnr. P. Crous
Siviel Teg. Gr 10, 11 & 12
Dr. P. Grobler
Mnr. C. Vermaak
TEREINPERSONEEL
Me. L. van der Walt
Wisk Gr 9
SOSIALE WETENSKAPPE EN GESKIEDENIS
VERBRUIKERSTUDIE
Mnr. J.P. Greyling
SW Gr 8
Me. A. du Plessis 
BEMARKINGSBEAMPTE
Mnr. J. Jeremiah
Mnr. P. Lekgoro
Mnr. H. Tyakata
Mnr. P. Jacobs
Mnr. D. Modisane
Me. S. van Graan
Me. L. Pieterse
Wisk Gr 9
Wisk Gelet. Gr 10
Mnr. F. Stenden
Wisk 9
Fis. Wet. Gr 10
Me. S. van Heerden
Wisk Gr 8
Mev. C. Hartzenberg
Gr 8, 9 & 10
Me. D. van Niekerk
Gr 9 & 10 ENg HT
Me. J. Cilliers
Gr 8 & 9 HL
Me. G. Geddes
Lewenswetenskap Gr 10
NW Gr 8 & 9
Me. M. Neveling
NW Gr 8
Me. L. Nagel
Gr 9, 10 & 11
Me. M. Killian
Gr 8 & 10
Me. H. Visagie
Gr 8, 9 & 19 EAT
Me. J. Moroamoche
Me. R. Moagwe
Me. M. Mosadi
Me. S. Phillips
Mnr.T. Fourie
Gr 9
Mnr. J.P. Greyling
Toerisme Gr 10, 11 & 12
Mnr. F. Stenden
Teg. Wisk Gr 10  11
Me. M. Bekker
Teg Gr 8 & 9
Me. S. van Heerden
Teg gr 8
Me. E. van Zyl
Gr 8 & 9 Kreat. Kuns
Gr 10-12 Dramatiese kuns
Me. D. van Huyssteen
SS Gr 8
Me. M. Du Plessis
Gesk Gr 10, 11
SW gr 8 & 9
Me. M. Neveling
Verbruikerstudie Gr 10
Me. L. Johnston
Gr 10
Copyright © 2016 by "Lezeth van der Walt"  ∑  All Rights reserved  ∑  E-Mail: lezethvdw@gmail.com

ADRES
KONTAK ONS
TEL:   011 763 5831
          011 763 5832
FAX:   011 763 2927
HoŽrskool Roodepoort
Hoek van Koniglaan en Kilburnstraat
Horison
Roodepoort
1709

SOSIAAL