Ons Visie / Our Vision
HoŽrskool Roodepoort streef daarna  
om ín toonaangewende skool in die  
gemeenskap en Suid-Afrika te wees  
deur die optimale opvoedkundige-en  
ontwikkelingsomgewing te skep  
waardeur ons leerders tot volle  
potensiaal kan ontwikkel, Christelik  
gefundeerd en binne die Afrikaanse  
kultuur.

Roodepoort High School strives to be  
a leading school in the community and  
South Africa, and to provide an  
optimal educational and  
developmental environment allowing  
our students to develop their full  
potential within a Christian-based,  
Afrikaans culture.
Ons Misie/ Our Mission
Om deur deelnemende betrokkenheid  
van die gemeenskap, ouers, personeel  
en leerders, ons leerders op te voed, te  
ontwikkel en voor te berei tot  
gebalanseerde, standvastige, goed  
toegeruste, hoogsgemotiveerde en lojale  
jong Christen-Afrikaners wat die vinnig  
veranderde toekoms met vertroue sal  
kan hanteer.

Through the participation and  
involvement of the community, parents  
and staff, it is our mission to educate,  
develop and prepare our children to be  
balanced, stable, well-equipped, highly  
motivated and loyal young Christian South  
Africans who can deal with the ever  
changing future with confidence.
WELCOME TO OUR WEBSITE!/ WELKOM BY ONS WEBTUISTE!

"Laat ons dus almal saam, positief na vore gaan, laat ons mekaar aanvul en nie probeer ondermyn nie, want dit word van ons
verwag om ons deeltjie by te dra tot ons volk en ons land Suid-Afrika". - Roodies se eerste Hoof, JWC Riekerts.
News/ nuus
Kliek op die ikoon om Roodie Nuus oop te
maak


Click on this icon to open Roodie News
Copyright © 2016 by "Lezeth van der Walt"  ∑  All Rights reserved  ∑  E-Mail: lezethvdw@gmail.com
SOSIAAL

ADRES
KONTAK ONS
TEL:   011 763 5831
          011 763 5832
FAX:   011 763 2927
HoŽrskool Roodepoort
Hoek van Koniglaan en Kilburnstraat
Horison
Roodepoort
1709