Kliek op die ikoon om die dokumente opp
te maak
Begrotingsbriewe 2017
Begrotingsbrief
Budget letter
Debietorders en sluitkassies
OUERS: 1) Alle sluitkassies moet asb oop en leeg wees teen  
22/11/2016.   Indien nie SAL die slotte geknip word en die inhoud  
verwyder word.  
2) DEBIETORDERBETALINGS: Ouers wat wat per DO betaal MOET  
almal weer nuwe vorms invul vir 2017. Die vorms is nou beskikbaar  
by die kassiere en MOET asb terug wees voor of op 13/1/2017.  
Eerste paaiement moet kontant, per kaart of elektronies betaal word  
aangesien DO hardloop van FEBRUARIE TOT NOVEMBER.
PARENTS: 1) All lockers must please be open and empty by  
22/11/2016. If not, the locks will be cut and contents removed.  
2) DEBIT ORDER PAYMENTS: Parents that pay by DO MUST all  
complete new forms for 2017(including new learners for 2017). The  
forms are available at the cashier. Completed forms MUST be  
submitted by 13/1/2017. First payments MUST be made in cash, by  
card or EFT as DO runs from FEBRUARY TO NOVEMBER.
Copyright © 2016 by "Lezeth van der Walt"  ∑  All Rights reserved  ∑  E-Mail: lezethvdw@gmail.com

ADRES
KONTAK ONS
TEL:   011 763 5831
          011 763 5832
FAX:   011 763 2927
HoŽrskool Roodepoort
Hoek van Koniglaan en Kilburnstraat
Horison
Roodepoort
1709

SOSIAAL