Wat ons bied
Ons het puik onderwysers in sleutelvakke  
soos Wiskunde en Fisiese Wetenskap. Daar  
is selfs 地 Roodie Akademie waar Roodies  
hulle vaardighede in hierdie gespesialiseerde  
studierigtings kan verfyn en uitbrei. Ons het  
ook 地 puik musiekdepartment en die skool  
het nie minder nie as 7 vleuelklaviere. Hoe  
dan anders as ons die meesteronnie in  
klavier, mnr. Fanie Janse van Vuuren as  
departementshoof het? Roodieshet met  
ingang van 1 Januarie 2013 met 'n  
Tegniesebaan begin.
Wat ons aanbied...
Roodies het 地 uiters bekwame  
bestuurspan met twee puik  
adjunkhoofde en ervare  
departementshoofde.Ons  
onderwysers is 地 goeie mengsel van  
jeug en ervaring wat almal toegewyd  
in hulle vakgebied is en betrokke is by  
die ontwikkeling van hulle leerders   .                 

Ons kleiner klasse verseker  
persoonlike aandag en vinnige  
identifisering van probleme wat gou  
aangespreek word. Behalwe vir  
akademie wat ons hoogste prioriteit is,  
het Roodies puik kulturele- en  
sportaktiwiteite om balans daar te stel  
vir elke leerder wat van hierdie  
geleenthede wil gebruik maak.
Weereens is die einddoel van die sport  
en kultuur om nie wen te alle koste  
nie, maar deelname met volle  
oorgawe en uitlewing van jou volle  
potensiaal in 地 gees waar waardes  
bevorder word en lewenslesse geleer  
word. Roodies het puik fasiliteite met  
genoeg klaskamers en laboratoriums,  
地 reuse moderne skoolsaal asook 地  
kleinteater waar veral kunste bevorder  
word.  

Ons skoolgronde het krieket- en  
hokkievelde, asook netbal-, atletiek-  
en tennisbane en moenie vergeet van  
ons twee rugbyvelde nie.
Die hoof rugbyveld het dan ook  
spreiligte wat aandatletiek en rugby  
verseker. Die LE Wilken Stadion het  
baie sitplek asook 地 onthaallokaal en  
lapa- area wat gereeld vir funksies  
gebruik word. Ons Krieket Akademie  
word binneshuis deur privaat afrigters  
bedryf, maar strek ook tot groot  
voordeel van die krieketseuns en -
dogters op daardie onweersdae en as  
daar in die aande geoefen word.

Die skool se finansies is kerngesond en  
daar is pas nog 地 bussie aangekoop  
om leerders te vervoer teen mark  
verwante gesubsidieerde vergoeding  
op die verskeie roetes wat beskikbaar  
is.
Copyright ゥ 2016 by "Lezeth van der Walt"  キ  All Rights reserved  キ  E-Mail: lezethvdw@gmail.com

ADRES
KONTAK ONS
TEL:   011 763 5831
          011 763 5832
FAX:   011 763 2927
Horskool Roodepoort
Hoek van Koniglaan en Kilburnstraat
Horison
Roodepoort
1709

SOSIAAL